EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

INFORMACION PROFILE PUNE

Pozicionet e punëve në shkencat kompjuterike janë shumë të ndryshme dhe prekin një shumëllojshmëri sektorësh. Duke qenë se ato zhvillohen vazhdimisht, shpesh është e vështirë të përcaktohen dhe është veçanërisht e komplikuar të hartohet një listë e plotë e vendeve të punës të mundshme.Më poshtë janë disa nga punët për të cilat Epitech përgatit studentët e tij:

 • Administrator baze të dhënash
 • Administrator Rrjeti
 • Administrator Rrjeti dhe sistemesh
 • Arkitekt i sistemit të informacionit
 • Arkitekt Webi
 • Drejtues Projekti Kompjuterik
 • Drejtues Projekti MOA
 • Drejtues Projekti MOE
 • Konsulent Operacionesh
 • Zhvillues Kompjuteri
 • Zhvillues Multimedia
 • Zhvillues Web
 • Drejtor Projekti Komjuterik
 • Drejtor i Sistemit të Informacionit -DSI
 • Inxhinier Zgjerimi Rrjeti
 • Inxhinier Zhvillimi
 • Inxhinier Zhvillim Rrjeti
 • Integrues Operativ
 • Përgjegjës për Deparatmentin IT
 • Përgjegjës për Studime IT
 • Përgjegjës Sigurie IT
 • Testues IT