EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

STATISTIKA

Epitech hap rrugën drejt një mundësie punësimi me potencial të lartë, të krahasueshme me Grandes Ecoles tradicionale. Ky formim tek Epitech thekson tri cilësitë që kanë kërkesë gjithnjë e më lartë në treg: fleksibilitet, vetëzhvillim dhe sensin e projektit.

100% E STUDENTËVE JANË NË BIZNES PASI LARGOHEN

Ndër ta:

 • 95% e studentëve Epitech punësohen drejtpërdrejt me kontrata pune pa afat;
 • 85% e studentëve Epitech janë të punësuar si "menaxher të mesëm" apo "drejtues të lartë".
 • 18% e studentëve Epitech kanë krijuar kompaninë e tyre gjatë studimeve, një e treta e tyre janë aktive
 • 8% e studentëve Epitech janë sipërmarrës të suksesshëm

SEKTORËT E AKTIVITETEVE 2017

 • Këshillim/Shërbime/ESN
  27%
 • Web/mobile
  18%
 • Sisteme
  22%
 • Të tjera
  4%
 • Financë
  5%
 • Multimedia
  6%
 • Industri
  4%
 • Edukim
  3%
 • Shëndet
  3%
 • Siguria Informatike
  1%
 • Telecom
  3%
 • Transport
  1%
 • Ndërtim
  1%
 • Mjedis
  1%

POZICIONET E TË DIPLOMUARËVE

30% 36% 2% 2% 5% 9% 8% 8%
 • Administrim, sisteme dhe rrjete
 • Menaxher projekti
 • Inxhinier
 • Developer
 • Drejtor teknik
 • Këshilltar, revizion, këshillim
 • Sipërmarrës/ menaxher biznesi
 • Të tjera/V.I.E.

Të ardhura që tejkalojnë normën

Të ardhurat bruto mesatare vjetore në fund të shkollës kapin shifrën €37,410