EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

PUNA NË EPITECH

SFIDA E KËRKESËS PËR SIGURI


Security Quest

Për mbi 15 vjet, Epitech ka qenë i njohur si pikë referimi e institucioneve private të arsimit të lartë në fushën e shkencave kompjuterike. Me rrjetin tonë të fortë kombëtar të 12 shkollave, ne kemi ndërtuar gjithmonë partneritete strategjike me lojtarët më të mëdhenj ekonomikë në këtë fushë, si private dhe institucionale. Metodat tona inovative mësimore, të cilat janë të bazuara në projekte, na lejojnë që të marrim një nivel shumë të lartë të ekspertizës nga studentët tanë.

Ajo është e lidhur historikisht me sigurinë informatike dhe, shkolla kontribuon direkt në zhvillimet teknologjike falë eksperimenteve që janë kryer nga ekspertët tanë të laboratorit "Digital Security" (DS, shih më poshtë) dhe falë mësimit që është dhënë për këtë temë për studentët tanë në kuadër të programit të shkollës.

Në këtë kontekst, projekti "Security Quest" (SQ, shih më poshtë) ka për qëllim të ballafaqojë, nëpërmjet praktikës, njohuritë e një niveli ekspertësh, që studentët tanë kanë fituar nga rastet konkrete të propozuara nga partnerët tanë privatë dhe institucionalë.

Në të vërtetë, SQ lejon që të vlerësohet siguria kompjuterike dhe identifikimi i të metave të sigurisë të sistemeve nëpërmjet provës. Nëse lind nevoja, nga studentët tanë bëhen rekomandime tek drejtori i shërbimeve kompjuterike, në një zonë konfidenciale, rrethuar nga ekspertët tanë në laboratorin e Sigurisë Dixhitale. Për hir të qartësisë, testet konsistojnë në marrjen e çertifikatave kompjuterike, që janë të vendosura në makinat e përcaktuara, nga ata që janë përgjegjës për sigurinë në organizatat tona partnere.